Direct naar paginainhoud

Starten vanuit de bijstand

Reïntegratie gericht op ondernemerschap
Bent jij een potentiële ondernemer met een bijstandsuitkering? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het pré-starterstraject (voorbereidingsperiode) van het Zelfstandigen Loket Flevoland. Dit is een re-integratietraject gericht op uitstroom via het zelfstandig ondernemerschap. Door de workshop 'Ondernemingsplan' op het Ondernemersplein te volgen, maak je onder begeleiding een toetsbaar ondernemingsplan.
 

Coaching
Na afronding van de workshop wordt beoordeeld of je verder kunt met het traject, eventueel onder begeleiding van een coach. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de ondernemerstest die inzicht geeft in jouw sterke en zwakke ondernemerscompetenties.
 

Financiering
Als na afloop van de coachingsfase een ‘go-advies’ volgt en voor het starten van het bedrijf een financiering nodig is, kun je, indien een andere financieringsmogelijkheid niet afdoende of mogelijk is, bij het ZLF een aanvraag op grond van het Bbz 2004 indienen. Het betreft hier een uitkering levensonderhoud en/of een rentedragende geldlening voor de te starten onderneming.

Voorwaarden
Aanmelden voor het voorbereidingstraject kan alleen via de bijstandsconsulent en er moet altijd worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • er moet een realistisch plan/idee aanwezig zijn;
  • er mogen geen andere re-integratietrajecten lopen;
  • er mag geen sprake zijn van een problematische schuldensituatie.

Kijk voor meer informatie over het starten van een bedrijf vanuit de bijstand op deze pagina van de website van het ZLF of lees meer over de workshop 'Ondernemingsplan'