Verkoop bedrijfskavels trekt weer aan

5 januari 2018

De gemeente Almere heeft goede hoop dat de verkoop van bedrijfskavels dit jaar weer aantrekt. Het is bemoedigend dat er meer gesprekken met potentiële kopers plaatsvinden. Dat blijkt uit het agendavoorstel van het college van burgemeester en wethouders dat binnenkort met de gemeenteraad op de politieke markt wordt besproken.

De afgelopen jaren daalde de uitgifte van bedrijfskavels flink. Gemiddeld werd er zo'n twee hectare per jaar verkocht. Verder zag de gemeente zich zelfs genoodzaakt flink af te schrijven op onverkoopbare gronden, zoals Stichtsekant en De Vaart.

Andere ontwikkelingen
Inmiddels zijn er plannen om hier andere ontwikkelingen toe te staan. Zo is er op De Vaart IV ruimte voor natuurontwikkeling en tijdelijke zonnevelden. Ook neemt het aantal gesprekken met mogelijke kopers dus toe. Zo waren er in november 2016 nog 50 geïnteresseerde bedrijven. Afgelopen november waren dat er 107.

Aantrekkelijker aanbod
Het afgelopen jaar zijn er verschillende maatregelen genomen om de verkoop van bedrijfskavels te stimuleren. Het acquisitieproces is aanscherpt. Zo wordt er betere marktinformatie vergaard en gedetailleerder verwerkt in grondexploitaties. Hierdoor wordt het aanbod volgens de gemeente aantrekkelijker voor mogelijke klanten. Verder trekt ook de markt weer aan.

(Bron: Omroep Flevoland)